ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

31
Jul
2019
31.07.2019

Μετά την λήξη της ισχύος του άρθρου 9 του Ν. 3869/2010, οι οφειλέτες που επιθυμούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους και να προστατεύσουν την κύρια κατοικία τους από τον πλειστηριασμό, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για την προστασία της κύριας κατοικίας, που τηρείται στον ιστότοπο της σελίδας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Ο οφειλέτης, υποβάλλει αίτηση στην πλατφόρμα και οι τράπεζες εντός μηνός θα πρέπει να υποβάλουν την πρόταση ρύθμισης των οφειλών. Μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, ο οφειλέτης πρέπει να αποφασίσει το κατά πόσο επιθυμεί να υπαχθεί στη ρύθμιση με βάση την πρόταση των τραπεζών και στη συνέχεια υπογράφει τη σχετική σύμβαση και ξεκινά η διαδικασία της επιδότησης. Εφόσον κρίνει πως δεν είναι συμφέρουσα η πρόταση των τραπεζών, μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Στην περίπτωση που δεν είναι επιλέξιμος ο οφειλέτης, προβλέπεται εντός 15 εργάσιμων ημερών να υποβάλει αίτηση στο δικαστήριο για να ρυθμίσει το δάνειό του. Ο δανειολήπτης που κριθεί επιλέξιμος θα μπορεί να λάβει την επιδότηση του δημοσίου η οποία κυμαίνεται 20-50% της δόσης, σε βάθος 25ετίας.