Εμείς σα να είμαστε εσείς!

Η ομάδα της Law Concept παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες νομικής υποστήριξης και εκπροσώπησης σε Έλληνες που δεν διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, αλλά και σε ομογενείς, ανά τον κόσμο, για νομικές τους υποθέσεις στην Ελλάδα.

Η φιλοσοφία του one stop shop που χαρακτηρίζει το γραφείο μας, μας δίνει τη δυνατότητα να εκπροσωπούμε πλήρως τους εντολείς πελάτες μας για όλα τα νομικά, τεχνικά, περιουσιακά και οικονομικά τους ζητήματα που προκύπτουν ενώπιον των Δικαστηρίων, ενώπιον των Ελληνικών αρχών και υπηρεσιών (Δικαστηρίων, Υπουργείων, της Πολεοδομίας, του Κτηματολογίου, των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών ΔΟΥ κλπ). Το γραφείο μας διαθέτει ένα ευρύτατο δίκτυο συνεργατών, έτσι ώστε, να τακτοποιείται ό,τι απασχολεί τους ομογενείς από το πιο μικρό στο πιο μεγάλο, χωρίς να απασχολούνται και να ταλαιπωρούνται οι ίδιοι. Με αυτό τον τρόπο φροντίζουμε εμείς και επιβλέπουμε εμείς όλες τις υποχρεώσεις των πελατών μας με υπευθυνότητα, εντιμότητα, ειλικρίνεια και κυρίως αμεσότητα πράγμα που χαρακτηρίζει το γραφείο μας, αφού διατηρούμε πάντα άμεση και προσωποκεντρική επαφή με τον πελάτη.  

Μεταξύ άλλων αναλαμβάνουμε τη φορολογική σας εκπροσώπηση, τη σύνταξη φορολογικών δηλώσεων,  καταβολή φόρων, φορολογικό σχεδιασμό, σύσταση και αποδοχή κληρονομιάς, σύνταξη διαθήκης,  κληρονομητήριο , καταπίστευμα, σύνταξη συμβολαίων αγοράς και πώλησης ακινήτων, έκδοση αδειών οικοδομής, την διαχείριση ακίνητης περιουσίας, όπως εκμίσθωση, παραχώρηση, μεταβίβαση (με γονική παροχή, δωρεά), εκτίμηση αξίας ακινήτων, κλπ. ,  διεκδίκηση ακινήτων από καταπατητές, εγγραφές/διορθώσεις στο Εθνικό Κτηματολόγιο , υποθέσεις διαζυγίων, σύμφωνα συμβίωσης, διακρατικές υιοθεσίες , συντάξεις στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος , εκτέλεση αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων στην Ελλάδα , επενδύσεις σε τουριστικούς προορισμούς και σε ελληνικά νησιά , σύσταση και λύση εταιρειών, διεκδίκηση επιχειρηματικών απαιτήσεων, δίκαιο της ενέργειας (φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες), σύνταξη συμβολαιογραφικών πληρεξουσίων, σφραγίδα Apostille, νομιμοποίηση εγγράφων, εκπροσώπηση σε κρατικές υπηρεσίες όπως Πολεοδομία, Εθνικό Κτηματολόγιο ,εκπροσώπηση σε οργανισμούς κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ), κλπ.