Οι Υπηρεσίες Μας

Law Concept γιατί η φιλοσοφία μας είναι η κάλυψη του συνόλου των αναγκών κάθε πελάτη ξεχωριστά, σε κάθε φάσμα δικαίου, δικαστικά και εξωδικαστικά. Ο κάθε πελάτης και η περίπτωση του είναι διαφορετική και έτσι αντιμετωπίζεται. Το κύριο μέλημά μας είναι η παροχή ολοκληρωμένων νομικών υπηρεσιών, ώστε να είμαστε αποτελεσματικοί στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Επιλέξτε την υπηρεσία που σας ενδιαφέρει:

Διαμεσολάβηση – Διαπραγματεύσεις

Η διαμεσολάβηση αποτελεί μία διαδικασία γρήγορη, οικονομική, εχέμυθη και ευέλικτη, που αφήνει τα μέρη να προσεγγίσουν διαφορετικούς τρόπους για την επίλυση των διαφορών τους, αλλά και να προχωρήσουν σε περαιτέρω εποικοδομητικές και ωφέλιμες συνεργασίες.

Η τέχνη των διαπραγματεύσεων συνιστά κυρίαρχο στοιχείο στη διαδικασία της διαμεσολάβησης, καθώς και σε οποιαδήποτε επικοινωνία και προσπάθεια αντίθετων μερών για επίτευξη εξώδικης συμφωνίας.

Το καταρτισμένο και πιστοποιημένο προσωπικό του γραφείου μας μπορεί να σας προσφέρει υπηρεσίες:

α) Διαμεσολαβητή: εάν επιθυμείτε να διευκολύνουμε εσάς και το άλλο μέρος στην εξεύρεση κοινά αποδεκτής λύσης.

β) Νομικού παραστάτη: εάν πρόκειται να υπαχθείτε σε διαδικασία διαμεσολάβησης και αναζητάτε κάποιον να σας εκπροσωπήσει εκεί.

γ) Διαπραγματεύσεων: για το χειρισμό μιας υπόθεσης με σκοπό την επίτευξη μίας συμφέρουσας για εσάς εξώδικης συμφωνίας.

Νέες εταιρικές μορφές

 • Εταιρείες “startups”
 • Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση
 • Συμβουλευτική καθοδήγηση και συμμετοχή στις διαδικασίες διαμόρφωσης, λειτουργίας και διευθέτησης παραμέτρων των νέων επιχειρηματικών και εταιρικών μοντέλων δράσης.
 • Εύρεση funds – “αγγέλων”
 • Παροχή νομικής βοήθειας και συμβουλών σχετικά με το νομοθετικό πλαίσιο, τις διαδικασίες ίδρυσης-σύστασης, τη λειτουργία, την εταιρική ευθύνη, τις περαιτέρω επενδύσεις

Θέματα αλλοδαπών και ομογενών

 • Φορολογική εκπροσώπηση
 • Σύνταξη φορολογικών δηλώσεων
 • Καταβολή φόρων φορολογικός σχεδιασμός
 • Σύσταση και αποδοχή κληρονομιάς, συνδρομή στην σύνταξη διαθήκης, κληρονομητήριο
 • Καταπίστευμα
 • Σύνταξη συμβολαίων αγοράς και πώλησης ακινήτων, έκδοση αδειών οικοδομής
 • Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, όπως εκμίσθωση, παραχώρηση, μεταβίβαση (με γονική παροχή, δωρεά), εκτίμηση αξίας ακινήτων, κλπ.
 • Διεκδίκηση ακινήτων από καταπατητές, εγγραφές/διορθώσεις στο Εθνικό Κτηματολόγιο
 • Υποθέσεις διαζυγίων, σύμφωνα συμβίωσης, διακρατικές υιοθεσίες
 • Συντάξεις στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος
 • Εκτέλεση αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων στην Ελλάδα
 • Επενδύσεις σε τουριστικούς προορισμούς και σε ελληνικά νησιά
 • Σύνταξη συμβολαιογραφικών πληρεξουσίων, σφραγίδα Apostille, νομιμοποίηση εγγράφων,
 • Εκπροσώπηση σε κρατικές υπηρεσίες όπως Πολεοδομία, Εθνικό Κτηματολόγιο
 • Εκπροσώπηση σε οργανισμούς κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ), κλπ.

Μάθετε περισσότερα εδώ.

Αστικό δίκαιο

Δίκαιο Ακινήτων

 • παροχή νομικής βοήθειας κατά τις διαπραγματεύσεις με αγοραστές ή πωλητές
 • διενέργεια ελέγχων τίτλων
 • εγγραφή και άρση προσημειώσεων υποθήκης,
 • δικαστική διεκδίκηση δικαιωμάτων επί ακινήτων
 • συμβουλές σε νομικά και φορολογικά θέματα

Κτηματολόγιο

 • σύνταξη δηλώσεων
 • διόρθωση προδήλου σφάλματος
 • ενστάσεις

Οικογενειακό Δίκαιο

 • έκδοση διαζυγίου
 • σύναψη συμφώνου συμβίωσης
 • αναγνώριση ή προσβολή πατρότητας τέκνου
 • δικαστική συμπαράσταση

Κληρονομικό Δίκαιο

 • αποδοχή/αποποίηση κληρονομίας
 • δημοσίευση/προσβολή διαθήκης
 • έκδοση κληρονομητηρίου
 • διανομή κληρονομιάς

Προστασία Καταναλωτή

Παροχή νομικών συμβουλών και δικαστική εκπροσώπηση σχετικά με θέματα:

 • τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών
 • ασφάλισης
 • τηλεπικοινωνιών
 • ελαττωματικών προϊόντων
 • καταχρηστικών όρων συναλλαγών
 • προσβολής από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές
 • παραπλανητικής διαφήμισης,
 • έλεγχος συμβάσεων συναπτόμενων εξ΄ αποστάσεως,πώλησης καταναλωτικών αγαθών και παροχής εγγυήσεων, ευθύνης του παραγωγού κ.α.

Εμπορικό Δίκαιο

Επιχειρήσεις και Εταιρείες

 • συμβουλευτική προληπτική καθοδήγηση
 • επιχειρηματικός και φορολογικός σχεδιασμός
 • σύσταση, λειτουργία, λύση και αναδιάρθρωση εταιρειών κάθε νομικού τύπου
 • σύσταση ενδοκοινοτικών και υπεράκτιων (offshore) εταιρειών και trust
 • νομικός έλεγχος εταιρειών
 • συμβουλευτική καθοδήγηση και νομική εκπροσώπηση σε διαδικασίες Εκκαθαρίσεων, Πτωχεύσεων και Εξυγιάνσεων
 • συμβουλευτική και ολοκληρωτική αναδιάρθρωση σε “προβληματικές” εταιρίες (πλάνο “αναγέννησης” της εταιρίας)

Δίκαιο Συμβάσεων

 • κατάρτιση συμβάσεων/ιδιωτικών συμφωνητικών κάθε είδους (π.χ. μισθωτήρια)
 • εκπροσώπηση ενώπιον δικαστηρίων για είσπραξη αποζημίωσης κλπ.

Πνευματικη Ιδιοκτησια

 • προστασία από προσβολή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας
 • ενημέρωση και παροχή βοήθειας προς κατοχύρωση έργων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων

Βιομηχανική Ιδιοκτησία

 • ασκηση αγωγών για άρση προσβολής δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας/εμπορικών σημάτων
 • προστασία βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων
 • κατοχύρωση και μεταβίβαση εμπορικού σήματος
 • κατοχύρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας

Fashion, Art & Music

Fashion law

Ο όρος “fashion law” αναφέρεται σε εκείνον τον τομέα δικαίου που ασχολείται με τα ζητήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της “ζωής” ενός ρούχου ή ενός αξεσουάρ μόδας. Τα βασικά ζητήματα του “fashion law” είναι:

 • διανοητική ιδιοκτησία
 • επιχειρηματικότητα και χρηματοοικονομικά, με υποκατηγορίες που εκτείνονται από το εργατικό δίκαιο μέχρι τα ακίνητα
 • διεθνές εμπόριο και κυβερνητικές ρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων ασφάλειας και βιωσιμότητας
 • dress code και θρησκευτικές ενδυμασίες
 • καταναλωτική κουλτούρα
 • προσωπικά δεδομένα και ενδυτή τεχνολογία (wearable technology)
 • ατομικά δικαιώματα
 • παραγωγή υφασμάτων
 • modeling (ρυθμιστικό πλαίσιο σχετικά με την προστασία των ανήλικων μοντέλων, τις αμοιβές των μοντέλων και το εμπόριο λευκής σαρκός που σχετίζεται με τη μόδα)
 • ΜΜΕ
 • βιομηχανίες αρωμάτων και καλλυντικών

Art law

Το “art law”, όπως φανερώνει και η ίδια η ονομασία του, συνδέει δύο διαφορετικά πεδία, εκείνο της τέχνης με εκείνο του δικαίου. Τα ζητήματα που καλείται να επιλύσει, καλύπτουν μια μεγάλου εύρους θεματολογία, όπως:

 • αγοραπωλησίες έργων τέχνης (έμποροι, συλλέκτες, δημοπρασίες)
 • επίλυση διαφορών που σχετίζεται με έργα τέχνης
 • καλλιτεχνική και πολιτιστική διαχείριση
 • δικαιώματα καλλιτεχνών

Music Law

Το “music law” έχει να κάνει με τις νομικές παραμέτρους της μουσικής βιομηχανίας, η οποία περιλαμβάνει τις δισκογραφικές εταιρείες, τους μουσικούς εκδότες, τους εμπόρους, τη διοργάνωση συναυλιών και φυσικά τους καλλιτέχνες και τους δημιουργούς.
Τα νομικά ζητήματα που συναντάμε στο “music law” είναι:

 • πνευματική ιδιοκτησία
 • copyright και εμπορικά σήματα
 • δικαιώματα επί σχεδίων
 • δικαιώματα δημοσίευσης εικόνων
 • δίκαιο ανταγωνισμού
 • δίκαιο συμβάσεων

Ειδικότερα στον τομέα της διοργάνωσης συναυλιών αντιμετωπίζουμε ζητήματα:

 • δικαίου αλλοδαπών
 • προδιαγραφών υγείας και ασφάλειας

Ηλεκτρονικές Συναλλαγές

Παροχή νομικών συμβουλών και δικαστική εκπροσώπηση στα ακόλουθα:

 • συμβάσεις για την κατασκευή ιστοσελίδων και διαμόρφωση νομικού πλαισίου λειτουργίας (όροι χρήσης)
 • δυσφήμηση στο διαδίκτυο
 • αθέμιτες διαφημιστικές πρακτικές
 • προσβολή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας
 • ηλεκτρονική πειρατεία (hacking)
 • αγωγές για ανεπιθύμητη ηλεκτρονική αλληλογραφία (spam) & συμμόρφωση με τον σχετικό νόμο
 • ζητήματα ιδιωτικότητας – προστασία προσωπικών δεδομένων
 • διαδικτυακή απάτη
 • cybersquatting
 • ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης (Business to Business, Business to Consumer, online πληρωμές, σύναψη συμβάσεων κ.ο.κ)
 • κατοχύρωση domain names και εμπορικών σημάτων στο χώρο του διαδικτύου
 • παροχή νομικής βοήθειας στη διαδικασία ίδρυσης μίας ηλεκτρονικής επιχείρησης

Φορολογικό / Ποινικό

Φορολογικό Δίκαιο

 • αμφισβήτηση αποφάσεων και πράξεων των διοικητικών αρχών επιβολής φορολογίας εισοδήματος, προστίμων κ.ο.κ..
 • εκπόνηση σχεδίων συμφέρουσας εκμετάλλευσης ακίνητης περιουσίας.
 • νομική βοήθεια και έγκυρη πληροφόρηση σε όλα τα ζητήματα που εντάσσονται στην ύλη του φορολογικού δικαίου.

Ποινικό Δίκαιο

 • δικαστική και εξωδικαστική εκπροσώπηση των πελατών μας σε υποθέσεις που αφορούν  ποινικά αδικήματα

Πτωχευτικό Δίκαιο / Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά

 • εξωδικαστικές ρυμίσεις οφειλών/Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών
 • συμβουλευτική για τη ρύθμιση των οφειλών
 • διαπραγματεύσεις με τα πιστωτικά ιδρύματα  ν. 3869/2010, για τα  υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα

Εργατικές Διαφορές

 • συμβουλευτική σε ζητήματα κατάρτισης συμβάσεων εργασίας
 • ακποζημίωση λόγω απόλυσης
 • αταγγελία σύμβασης εργασίας από εργαζόμενο ή εργοδότη
 • παροχή νομικών συμβουλών και βοήθειας σε διαφορές κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου.
 • συγκέντρωση δικαιολογητικών και κατάθεση αίτησης προς απονομή σύνταξης

ΕΣΠΑ

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής σε συγχρηματοδοτούμενα έργα σε κάθε δυνητικό δικαιούχο του ΕΣΠΑ σε καθε στάδιο:

 • από τον σχεδιασμό και την ωρίμανση του επιχειρηματικού σχεδίου
 • την εκπόνηση και υποβολή των Τεχνικών Δελτίων
 • την υποστήριξη της διαχείρισης και παρακολούθησης του έργου σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Διαχειριστικών Αρχών, αλλά και
 • την υποστήριξη των διαδικασιών ελέγχου και εκταμίευσης των επιχορηγήσεων.)

Δίκαιο Ακινήτων – Ανάπτυξη Ακίνητης Περιουσίας – Τουριστικά Ακίνητα

 • μεταβιβάσεις ακίνητης περιουσίας
 • παροχή νομικής βοήθειας κατά τις διαπραγματεύσεις με αγοραστές ή πωλητές
 • αγοραπωλησίες εμπορικών και οικιστικών ακινήτων
 • διενέργεια ελέγχων τίτλων
 • εγγραφή και άρση προσημειώσεων υποθήκης
 • σχεδιασμός επενδυτικών projects επιχειρήσεων και ιδιωτών για την ανάπτυξη ακίνητης περιουσίας
 • συμφωνίες sale και leaseback
 • διαδικασίες χορήγησης αδειών παραμονής σε αλλοδαπούς για επενδυτικούς σκοπούς
 • δικαστική διεκδίκηση δικαιωμάτων επί ακινήτων
 • συμβουλές σε νομικά και φορολογικά θέματα
 • καθοδήγηση και συμβουλευτική σε κάθε στάδιο για την επένδυση και αξιοποίηση τουριστικών ακινήτων

Επενδύσεις – Άδειες Διαμονής

Η χώρα μας πάντοτε ήταν, αλλά και παραμένει, έναν πολύ θελκτικό τόπο για επενδύσεις. Ειδικότερα τα τελευταία έτη η επενδυτική δραστηριότητα για αλλοδαπούς επενδυτές, πολίτες τρίτων χωρών, έχει αποδειχθεί πολύ ελκυστική, καθώς συνδυάζει μια ευέλικτη, γρήγορη και σχετικά φθηνή διαδικασία με τα οφέλη μιας πολύ κερδοφόρας λύσης. Στις μέρες μας, βρίσκει κανείς αξιόλογες επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα σε διάφορους τομείς, όπως ο τουρισμός, η γαστρονομία, η ιστορία και ο πολιτισμός, ο τομέας των επικοινωνιών κλπ.

Στη Lawconcept παρέχουμε νομικές υπηρεσίες σε ιδιώτες, εταιρίες και επιχειρήσεις στο πλαίσιο της επίλυσης οποιουδήποτε ζητήματος αφορά τις επενδύσεις και το μεταναστευτικό δίκαιο. Το γραφείο μας εκπροσωπεί πελάτες από όλον τον κόσμο που αναζητούν την εξασφάλιση μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα ή την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, όπως σε αλλοδαπούς επενδυτές και υπηκόους τρίτων χωρών που επιθυμούν να εργαστούν στην Ελλάδα.
Ειδικότερα:

Άδεια διαμονής για αλλοδαπούς ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας (Χρυσή Βίζα)
Η Χρυσή Βίζα χορηγείται σε κάθε άτομο που αγοράζει ακίνητα εντός της περφέρειας της Ελλάδος με συνολική αξία 250,000 ευρώ και άνω. Αυτό σημαίνει ότι ένα άτομο μπορεί να αγοράσει μόνο ένα ακίνητο με αξία 250,000 ευρώ και άνω ή πολλά ακίνητα με συνολική αξία 250,000 ευρώ και άνω.
Η Χρυσή Βίζα ισχύει για πέντε έτη και μπορεί να ανανεωθεί. Το άτομο που αποκτά την Χρυσή Βίζα έχει το δικαίωμα:

1. Να μένει συνεχόμενα στην Ελλάδα για όλο το χρονικό διάστημα που ισχύει η άδεια παραμονής του.
2. Να ταξιδέψει σε άλλα κράτη – μέλη της ζώνης Σένγκεν για διάστημα μέχρι τρεις μήνες κάθε έξι μήνες.
3. Να έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης – τις ίδιες στις οποίες έχουν πρόσβαση και όλοι οι Έλληνες πολίτες.
4. Να ταξιδέψει ελεύθερα από και προς την Ελλάδα μέχρι την ημερομηνία λήξης της.

Άδεια διαμονής για άσκηση επενδυτικής δραστηριότητας στην Ελλάδα
Οι άδειες διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα παρέχονται σε πολίτες εκτός ΕΕ (επενδυτές ή στελέχη) στο πλαίσιο υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου. Δεν υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με τον τομέα δραστηριότητας ή την τοποθεσία του επενδυτικού σχεδίου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι φορείς του δικαιώματος εισόδου και απόκτησης άδειας μόνιμης διαμονής είναι και πολίτες τρίτων χωρών, στελέχη επιχειρήσεων, που συμμετέχουν στην υλοποίηση ή/και στη λειτουργία του επενδυτικού σχεδίου.
Η άδεια διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα χορηγείται για πενταετή περίοδο και μπορεί να ανανεώνεται κάθε φορά για ισόχρονη διάρκεια.

Άδεια διαμονής για οικονομικά ανεξάρτητα πρόσωπα
Δίνεται η δυνατότητα να λάβουν άδεια διαμονής στην Ελλάδα πολίτες τρίτων χωρών (εκτός ΕΕ) που αποτελούν οικονομικά ανεξάρτητα άτομα, δηλαδή διαθέτουν επαρκείς πόρους σε επίπεδο σταθερού ετήσιου εισοδήματος για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσής τους, χωρίς να ασκούν κάποια εργασία ή ανεξάρτητη οικονομική ή επενδυτική δραστηριότητα στην Ελλάδα (εισοδηματίες, συνταξιούχοι υψηλών απολαβών κ.ο.κ).
Το ποσό που πρέπει να διαθέτει ο υπήκοος τρίτης χώρας που επιθυμεί να λάβει άδεια διαμονής στην Ελλάδα ως οικονομικά ανεξάρτητο πρόσωπο ανέρχεται μηνιαίως σε 2.000,00 ευρώ, ποσό το οποίο προσαυξάνεται κατά 20% για τον/την σύζυγο και κατά 15% για κάθε τέκνο που επιθυμεί να φέρει μαζί του στην Ελλάδα.

H Law Concept μπορεί να αναλάβει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες για την έκδοση αδειών παραμονής οποιουδήποτε τύπου ή για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Ειδικότερα, αναλαμβάνουμε:

 • Να συγκεντρώσουμε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται και να προβούμε στις αναγκαίες μεταφράσεις και επικυρώσεις.
 • Να καταθέσουμε για λογαριασμό σας αίτηση για έκδοση άδειας διαμονής στις αρμόδιες υπηρεσίες.
 • Να καταθέσουμε κάθε συμπληρωματικό έγγραφο ή αίτηση απαιτηθεί.
 • Να παρακολουθούμε την πορεία του φακέλου για την έκδοση της άδειας διαμονής σας.
 • Να παραλάβουμε την απόφαση που θα εκδοθεί επί της αιτήσεώς σας.
 • Να σας συνδράμουμε σε οποιοδήποτε ζήτημα απαιτηθεί επιπλέον.