Ποιοι Είμαστε

Στη Law Concept έχουμε δημιουργήσει ένα σύγχρονο δικηγορικό γραφείο που ενσωματώνει εμπειρία, εξειδίκευση κι επαγγελματισμό, προκειμένου να παράσχουμε σε εσάς, τους εγχώριους και διεθνείς πελάτες μας, τις καλύτερες δυνατές νομικές υπηρεσίες σε όλο το φάσμα του πεδίου εξειδίκευσής μας: ιδίως, φορολογικό δίκαιο & δίκαιο επενδύσεων, εταιρικό & εμπορικό δίκαιο, ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, αστικό δίκαιο, δίκαιο ιθαγένειας & μετανάστευσης, δίκαιο πνευματικής & βιομηχανικής ιδιοκτησίας, διαχείριση οικογενειακής περιουσίας, δικαστική εκπροσώπηση, διαμεσολάβηση & διαπραγματεύσεις.

Η ιδέα του “one-stop-shop” διασφαλίζει ότι είμαστε σε θέση να παρέχουμε ενιαίες και συνολικές υπηρεσίες σε νομικά, φορολογικά, διαχειριστικά και διοικητικά θέματα, μέσω ενός παγκοσμίου δικτύου συνεργαζόμενων δικηγόρων, ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων και συμβούλων σε διάφορους τομείς, όπως για παράδειγμα συμβολαιογράφοι και μεσιτικά γραφεία.

Μέσω μιας ομάδας δικηγόρων εξειδικευμένων σε διαφορετικούς τομείς, είμαστε πάντα ενήμεροι για τις τρέχουσες εξελίξεις, προσαρμόζοντας τις συμβουλές μας ανάλογα με τον κάθε ξεχωριστό πελάτη. Προσπαθούμε πάντα να αναπτύσσουμε μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες μας, βασιζόμενες στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, την εις βάθος κατανόηση των αναγκών τους και την οξυδερκή αντιμετώπιση κάθε υπόθεσης ξεχωριστά.