Μεταγραφή αλλοδαπής ληξιαρχικής πράξης γέννησης παιδιού ομόφυλου ζεύγους

28
Jan
2019
28.01.2019

 Συνήγορος του Πολίτη δέχθηκε αναφορά από δικηγόρο μητέρας παιδιού, το οποίο γεννήθηκε στο εξωτερικό, μέσα σε γάμο ομόφυλου ζεύγους, σχετικά με πρόβλημα που ανέκυψε κατά την μεταγραφή της αλλοδαπής ληξιαρχικής πράξης γέννησής του στην Ελλάδα. Το παιδί γεννήθηκε σε χώρα όπου αναγνωρίζεται ο γάμος ομοφύλων, οπότε στη ληξιαρχική πράξη γέννησής του είχαν καταγραφεί, ως γονείς του τέκνου, η ελληνίδα μητέρα που το γέννησε και η αλλοδαπή σύζυγός της. Για την ένταξη του παιδιού στην οικογενειακή μερίδα της ελληνίδας μητέρας του, προϋπόθεση είναι η μεταγραφή της αλλοδαπής ληξιαρχικής πράξης γέννησής του από το αρμόδιο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών.

Το Ειδικό Ληξιαρχείο και το εποπτεύον Υπουργείο Εσωτερικών (Διεύθυνση Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης) υποστήριζαν ότι ο γάμος ομόφυλων έρχεται σε αντίθεση με την ελληνική δημόσια τάξη, επομένως δεν μπορούν να καταχωρηθούν, έστω παρεμπίπτοντα, στοιχεία του σε ληξιαρχικά βιβλία της χώρας μας.

Εμφανίστηκαν όμως, Ειδικό Ληξιαρχείο και Υπουργείο, κατ’ αρχάς θετικά διακείμενα, για την μεταγραφή της αλλοδαπής ληξιαρχικής πράξης γέννησης του παιδιού, με τα στοιχεία του ενός γονέα -της ελληνίδας μητέρας που γέννησε το τέκνο- ως τέκνου γεννημένου χωρίς γάμο των γονέων του (και μη αναγνωρισμένου από πατέρα).

Ωστόσο, αρνήθηκαν τελικά τη μεταγραφή της αλλοδαπής ληξιαρχικής πράξης, όταν διαπίστωσαν ότι το παιδί έφερε επώνυμο σχηματισμένο από τα επώνυμα και των δύο – ίδιου φύλου- γονέων, που αναγνώριζε το δίκαιο της χώρας στην οποία γεννήθηκε.

Ο Συνήγορος υποστήριξε ότι, μετά την εισαγωγή στην Ελλάδα του θεσμού του συμφώνου συμβίωσης που απευθύνεται και στα ομόφυλα ζευγάρια, η διοίκηση θα χρειαστεί να επανεξετάσει την άποψή της για την αντίθεση του γάμου ομόφυλων με την ημεδαπή δημόσια τάξη.

Σε κάθε περίπτωση, όμως, οφείλει να μεταγράψει την αλλοδαπή ληξιαρχική πράξη γέννησης, κατά το μέρος που αφορά τον έλληνα γονέα, ώστε να κατοχυρωθεί ο οικογενειακός (βιολογικός και νομικός) δεσμός του παιδιού με τη μητέρα που το γέννησε, καθώς και η ελληνική ιθαγένεια του τέκνου, έστω με την καταχώρηση απλού επωνύμου (αυτού της ελληνίδας μητέρας, όπως θα συνέβαινε στην περίπτωση παιδιού γεννημένου χωρίς γάμο των γονέων του και μη αναγνωρισμένου από πατέρα).

Σε συνέχεια της παρέμβασης του Συνηγόρου, το Τμήμα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης του Υπουργείου υπέβαλε σχετικό ερώτημα στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Με την υπ’αρ.201/2018 Γνωμοδότηση, το ΝΣΚ συντάσσεται με την πρόταση του Συνηγόρου για την μεταγραφή της αλλοδαπής ληξιαρχικής πράξης γέννησης κατά το μέρος που αφορά τον έλληνα γονέα, με καταχώρηση, ως επωνύμου του τέκνου, αυτού της (ελληνίδας) μητέρας που το γέννησε.

Η λύση που δόθηκε απέχει από την πλήρη διασφάλιση του δικαιώματος του παιδιού στην ταυτότητά του στη χώρα μας (όπως προβλέπεται στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, άρ.8), διότι δεν κατοχυρώνονται το επώνυμο και οι οικογενειακές σχέσεις του, όπως ακριβώς αναγνωρίζονται από το δίκαιο της χώρας όπου το παιδί ζει. Ωστόσο, εξασφαλίζει την αναγνώριση του οικογενειακού δεσμού του παιδιού με τη μητέρα που το γέννησε από το δίκαιό της και κατοχυρώνει την ελληνική ιθαγένειά του. (synigoros.gr)

Δείτε την Επιστολή Συνηγόρου

Δείτε την Γνωμοδότηση ΝΣΚ

πηγή