Εκπαίδευση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων σχετικά με το Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή

6
Mar
2018
6.03.2018

Σας ενημερώνουμε ότι οι συνεργάτες του γραφείου μας έχουν λάβει την πιστοποίηση CONSUMER LAW READY της Ευρωπαικής Επιτροπής σχετικά με την ενημέρωση και εκπαίδευση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για θέματα Δικαίου Προστασίας του Καταναλωτή!