Αναστολή πληρωμής δόσεων για υπερχρεωμένα νοικοκυριά (νόμος Κατσέλη)

11
Apr
2020
11.04.2020
 Σύμφωνα με εκδοθείσα υπουργική απόφαση η καταβολή δόσεων στο πλαίσιο του ν.3869/2010 (νόμος Κατσέλη) αναστέλλεται για 3 μήνες. Προσοχή! Η αναστολή αφορά μισθωτούς, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες και μικροεμπόρους εφόσον λαμβάνουν την οικονομική ενίσχυση των 800€. 
Προσοχή!  Όσοι οφειλέτες δεν λάβουν την ανωτέρω οικονομική ενίσχυση, αλλά έχουν πληγεί από την κρίση του κορονοϊού, δύνανται να λάβουν την ως άνω τρίμηνη αναστολή πληρωμών, μόνο κατόπιν αίτησης του οφειλέτη και αξιολόγησης από την τράπεζα ή εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις.