HIZMETLER

Law Concept büromüz dava ve dava dışı uyuşmazlıklar çözülmeye çalışmaktadır.

Yabancı hukuk sistemlerlnde gün geçtikçe yayılan bu yöntemlere altermatif uyuşmazlık çözüm yolları denilmektedir. . Bu suretle müvekkillerimizin, yalnız hukuk alanında değil fakat aynı zaman yönetimsel anlamda da bilgi, birikim ve tecrübelerimizden istifade etmeleri hedeflenmiştir..

Hizmetlerimizi görmek için Tiklayınız

ARACILIK / DANIŞMANLIK HIZMETLERI

Aracılık hızlι, ekonomık, güvenilir bir hukuksal bır praktik olarak alternatif uyuşmazlık çözümlere yol açar. Bu şekilde müvekkillerimiz daha faydalı ve önemli işbirlikleri sağlayabilir.

Danışmanlık Hizmetleri yetenek olarak, insanlar arasında iletişimi ve aracılığı kolaylaştrır. Dava dışı uyuşmazlıklar doğru çözülmeleri vererek aracılığının en önemli unsurudur.

Ekibimiz tecrübeli ve yetenekli uzmanlardan oluştururken aşağıdaki hizmetleri verir:

a) Aracılık: Genel kabul edilen çözümlerl bulmak isterseniz en kolay ve en kısa zaman içinde hedefinde daha yakın yaklaşabiliriz.

b) Hukuk tezminati: Burada önemli olan danışman olarak çalışan kişilerin iş tarifinde belirtilmiş alanda tecrübeli ve uzman kişiler olmalarıdır.

c) c)Danışmanlık Hizmetleri: En yararlı ve dava dışı anlaşma hakkında en uygun çözümleri bulmak isterseniz, ayrıntıtlı kullanmaları yaparken, özel hizmetler ve çözümler sağlanıyoruz.

Yeni şirketlerin şekilleri

 • “start-ups” şirketlerί
 • Kolektif Ortaklık Şirketi (OHG)
 • Birçok eksiklik danışmanlık ve eğitimle kapatılabilir. Bu tür hizmetler sanayi ve ticaret odalarında veya esnaf odalarında bulunabilir. Tavsiye almak için çeşitli dernek ve platformlara başvurulabilir.
 • Finans bulma yolları
 • Şirket Kuruluşu için gerekeneler ve özel hukuk destekleri verebiliriz. Size hukuk prosedürler, işlevler, yatırım hakkında güçlü ve zayıf yönlerl tespit edıkten sonra yardımcı olabiliriz.

Yabancılar ve soysaş hukuku

 • Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada uzlaşma yoluyla çözümü
 • Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Vermesi
 • Vergi verme ve ödeme süreleri planlamasi
 • Boşanma, nafaka, maddi ve manevi tazminat ile müşterek çocukların velayetine ilişkin uyuşmazlıkların takibi
 • Vasiyetname ve miras sözleşmelerinin hazırlanması, mirasçılık belgesi alınması, veraset ve intikal işlemlerinin yürütülmesi
 • Mülkiyet hakkı sahiplerine ve yatırımcılara mülkiyetin devri ve yönetimi konularında danışmalık hizmeti verilmesi
 • İnşaat, arsa payı karşılığı inşaat, gayrimenkul satış vaadi, joint venture ve konsorsiyum sözleşmelerinin görüşmelerinin hazırlanması ve yürütülmesi
 • Kamu iktisadi teşebbüsleri dahil olmak üzere her türlü idari projenin hukuki iş ve işlemlerinin yürütülmesi
 • Yunanistan` da ya başka ülkeye emeklilık soruları
 • Yunanistan`da yabanci mahkeme icra edilen kararları
 • Yunan adalarinda ve diğer turistik yerlerde yatırımlar
 • Apostille mührü, Türk Makamları tarafından tanzim edilen evrakların Yunan Makamları tarafından kabul edilmeleri için doğruluklarının belgelendirilmesi gerekenler
 • Devlet devlet hizmetlerinde temsilciliği(DEH, EYDAP, OTE) v.s
 • Milli Tapu dairesine temsilcilik
 • Gayrimenkullerinin tapu sicillerinin yapılması, evrak düzeltmesi

Medeni Hukuku

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Hukuku

 • Aracılık sözleşmesi süresi boyunca. müşterilere ya da satıcılara hukuk desteği veriyoruz
 • Ipotek koyma ya da iptal etmesi
 • Gayrimenkul finansmanı, yabancıların taşınmaz edinmesi ve gayrimenkul yatırım ortaklıklarının kuruluşu ve işleyişi aşamalarında danışmanlık hizmetlerinin verilmesi
 • Vergi ve hukuk sorular hakkinda tevsiyeleri

Milli Tapu dairesi

 • Gayrimenkullerinin tapu sicillerinin yapılması
 • evrak düzeltmesi
 • itirazlar

Aile Hukuku

 • Boşanma için gerekli evrak
 • Bir arada yaşama anlaşması
 • Soy bağı uyuşmazlıklarından doğan davalar
 • Evlât edinme
 • Hukukî danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir

Miras Hukuku

 • Miras paylarının belirlenmesi
 • Vaziyetname kabul edilmesi/ iptal edilmesi
 • mal rejimi sözleşmeleri akdedilmesi ve tasfiye edilmesi
 • Miras paylaştırması

Tüketicinin Korunması Hukuku

Hukuk ve mahkeme temsilciliği aşağıdaki konuları hakkindadır:

 • Bankacılık maddeleri ve hizmetleri
 • Telekom iletiişimi
 • Kusurlu olan maddeleri
 • Iyı alışverlşe sağlayan kanunlari
 • Her türlü tüketici istemeyen işlemlerinden korunması
 • Aldatıcı reklamlardan korunnması
 • Uzaktan anlaşmaya gelenler kontrol yapmak, tüketici ürünler için garanti vermesi v.s

Ticaret hukuku

Girişimler ve şirketler

 • Öncelikten alınma tezminati
 • Şirket genel kurul toplantıları, yönetim kurulu toplantıları, birleşme ve devralmalar ile ilgili her türlü dokümanın hazırlanması ve usulle ilgili tüm işlemlerin yürütülmesi
 • Her türlü ticari uyuşmazlık yanında özellikle genel kurul kararlarının iptali, yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu, ortaklıktan ihraç davaları hususunda hukuki destek verilmes
 • İflas ve iflas erteleme davaları
 • Ticaret ünvanına tecavüzün önlenmesi davaları

Sözleşme hukuku

 • Sözleşme keşif planlama – özel sözleşmesi (örn.Kira sözlemesi)
 • Mahkemelerde temsiciliği- tezminatlar

Manevi hukuku

 • Fikri hukukta manevi haklar ve manevi haklarının korunması
 • Fikri mülkiyet hukukunda ve eser sahiplerin haklarin korunmasi

Fikri mülkiyet hukukunda manevi haklar, icatlar, patentler, marka

 • Sanayi haklari ilgili dava açması ve iptal etmesi / tescilli markaları
 • Sanayi projelerin korunması
 • tescilli markaların sağlaması ve nakili
 • patentlerin diploma sağlaması

Moda, Sanat & Müzik

Fashion law

Fashion Law dalı elbiselerin ya da aksesuarın bir “ömrü” boyunca ortaya çıkan soruları ile uğraşıyor. Aşağıdaki konular Fashion Law ile ilgili dir:

 • Manevi mülkiyeti
 • Girişimcilik, nakdi, ve bunların daha küçük kategorileri hakkında soruları, örn. İş hukuku ve Gayrimenkul finansmanı
 • Uluslararasi ticareti ve milli ayarları, yaşayabilen ve güvenleme konuları v.s
 • dress code ve dinsel elbise
 • tüketicinin davranışı
 • Kişisel verilerin korunması ve giyinme teknikleri hakkında (wearable technology)
 • Κişisel hakları
 • Kumaş üretlmi
 • Modeling (Reşit olmayanlar modeller için genel yasası, ödemeleri , ve onların yararlanması
 • Media
 • Parfüm ve kozmetik ürünlerinin ticareti

Art Law * Sanat hukuku

Iki değlşik alanları birleştirerek- sanat ve hukuk- her taraftan meydana çıkan konuları çözülebilir yanı:

 • Sanat eserleri (satıcılar, koleksiyoncular, açık artırmalar)
 • Sanar eserleri hakkinda ortaya çıkan soruları çözülmesi
 • Sanat ve kültürel yönetimi
 • Sanatcıların hakları
 • Manevi mülkiyeti ve rekabet hukuku

Music Law – Müzik hukuku

Müzik alanında müzik eserleri üreten ve onları icra eden sanatçılar ile bu eserlerden istifade etmek isteyen kişi ve kurumlara hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz yanı:

 • Manevi mülkiyeti
 • Copyright ve tescilli marka
 • Yapılan projeler ilgili hakkları
 • Resımlerin yayınlamak hakları
 • Rekabetcilik hukuku
 • Anlaşma hukuku

Özellikle konsert düzemleme alanında aşağıdaki soruları ile karşı karşıya geliyoruz:

 • Yabancı hukuku
 • Sağlik ve güvencilik soruları

E-Ticaret Hukuku

Aşağıdaki hukuk ve danışmanlık destek hizmetleri veriyoruz:

 • İnternet üzerinden satım ve diğer sözleşmelerin hazırlanması (Kullanma şartları)
 • Internette kötü oluşturabilecek şohreti
 • Istemeyen reklam praktikleri
 • E hacking
 • E-ticaret şirketlerinin kurulması ve işleyişi sürecinde hukuki destek verilmesi
 • Manevi mülkiyeti ve rekabet hukuku
 • Kişisel haklarının sorunları ve korunması
 • İnternet aldatması
 • Cybersquatting
 • Internet şatıs için şirket kurması (BusinesstoBusiness, BusinesstoConsumer, online ödemeler, sözleşme yapması κ.ο.κ)
 • E-ticaret şirketi kurulmak için hukuk destekleri

Vergi/Ceza hukuku

Vergi hukuku

 • Suç ve cezalar genel olarak Ceza Hukukunun konusudur. Vergi cezalarının, para cezası ve gelir vergisi hakkinda ilgili iktidaradan çarptıran yineden ınceliyoruz.
 • Mülkiyetim en çıkarlı yararlanma projesi.
 • Bütün vergi konular hakkinda hukukî danışmanlık ve avukatlık hizmeti veriyoruz

Ceza hukuku

 • Dava ve dava dışı uyuşmazlıklar çözülmeye ceza suçlara üzerinde çalışmaktadır

Icra- Iflas hukuku/ Borçlunun haline münasip evler

 • Dava dışı borç para ayarlaması/ Bankacilik ahlaki kod
 • Borç ayarlamak için hukuksal hizmetler ve çözümler
 • Kredi kurumları danışmanlık madde . 3869/2010 / Borçlunun haline münasip kişileri hakkında

İş Hukuku Uyuşmazlıkları

 • İş sözleşmelerinin düzenlenmesi
 • İşten çıkarma bildirim ödencesi
 • İşçi – işveren ilişkilerinin kurulması gerekse de bu ilişkilerden ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklare hukuk tazminatla çözüm veriyoruz
 • Emeklilik başvurusundan önce gerekli ipuçları hazırlanıyoruz

ESPA

ESPA ya da diğer başka eş-finansma programlarından faydalanabilen, birçok eksiklik danışmanlık ve eğitimle sağlayabiliriz.

 • Βir girişim projenin ilk adımlarından olgunlaşmasına kadar
 • Teknik raporları için başvurma ve bütünleme
 • Her türlü idari projenin hukuki iş ve iktidar işlemlerinin yürütülmesi
 • Finanse edilen kasadan alma işlemleri takip ediyoruz ve hukuk desteği veriyoruz.