Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα ΕιρΑθηνών 425/2016

12
Sep
2016
12.09.2016

Τετραμελής οικογένεια με αποκλειστική πηγή εισοδήματος το μισθό του ενός συζύγου ύψους περί τα 1.000,00 ευρώ μηνιαίως, διέσωσε την μοναδική ιδιόκτητη κατοικία στην οποία διαμένει, αντικειμενικής αξίας 43.000,00 ευρώ και πέτυχε 30% συνολικό κούρεμα χρέους. Για την πρώτη τετραετία ορίστηκαν σύμμετρες καταβολές ύψους 100,00 μηνιαίως προς όλους τους πιστωτές και για την επιγενόμενη εικοσαετία καταβολές ύψους 144,00 ευρώ μηνιαίως προς τους εμπραγμάτως εξασφαλισμένους δανειστές, ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο 80% της αντικειμενικής αξίας της κύριας κατοικίας. Με την τήρηση των δύο ρυθμίσεων προβλέπεται απαλλαγή από το υπόλοιπο των οφειλών, ύψους 13.638, 72 ευρώ.