Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα Ειρ. Ιλίου 86/2016

12
Sep
2016
12.09.2016

Συνταξιούχος με ενήλικο προστατευόμενο μέλος και συνολικές οφειλές ύψους 168.000,00 ευρώ προστάτευσε τη μοναδική ιδιόκτητη κατοικία συνολικής επιφάνειας 75 τ.μ με παράλληλο κούρεμα χρέους 70% το οποίο αντιστοιχεί στο ποσό των 118.183,36 ευρώ. Απορρίφθηκε ένσταση των τραπεζών περί δόλιας περιέλευσης σε κατάσταση αδυναμίας πληρωμών καθώς και ο ισχυρισμός περί καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος υπαγωγής στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του Ν. 3869/2010. Τονίστηκε πως ο οφειλέτης δεν υπόκειται σε περιορισμό όσον αφορά στη διαμόρφωση του σχεδίου διευθέτησης των οφειλών του, το οποίο κατά τα λοιπά αποτελεί υποχρεωτικό περιεχόμενό της αίτησής του. Η δικαστική ρύθμιση των χρεών προβλέπει την καταβολή του συνολικού ποσού των 49.920,00 ευρώ σε βάθος εικοσαετίας και κατά συνέπεια απαλλαγή από το υπόλοιπο των 118.183,36 ευρώ με προστασία της κύριας κατοικίας, υπό τον όρο τήρησης του σχεδίου ρύθμισης.