Τραπεζική Διαμεσολάβηση

19
Feb
2020
19.02.2020

Από 30/04/2020, σταματά να ισχύει το πλαίσιο προστασίας πρώτης κατοικίας. Εσείς, όμως, δεν είστε απροστάτευτοι! Ρυθμίστε τις οφειλές σας με τραπεζική διαμεσολάβηση.

Τι είναι η τραπεζική διαμεσολάβηση με απλά λόγια;

 • Διαμεσολάβηση είναι η διαδικασία με την οποία οι ιδιωτικές διαφορές λύνονται εξωδικαστικά.
 • Ο διαμεσολαβητής, ο οποίος είναι υπεύθυνος για αυτή τη διαδικασία, είναι διαπιστευμένος από την Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης και είναι ειδικά εκπαιδευμένος ώστε να βοηθήσει για να βρεθεί μια λύση με την οποία να συμφωνούν και οι δύο πλευρές .
 • Η διαδικασία έχει εμπιστευτικό χαρακτήρα.
 • Ο διαμεσολαβητής αμείβεται ωριαία και το κόστος επιμερίζεται και στις δύο πλευρές. Η διαδικασία διαρκεί συνήθως μία εργάσιμη μέρα δηλαδή οκτώ ώρες.
 • Στην διαμεσολάβηση παρίστανται υποχρεωτικά και οι δικηγόροι των δύο πλευρών.
 • Η αμοιβή των δικηγόρων βαρύνει την κάθε πλευρά ξεχωριστά.

Ποια είναι τα στάδια της τραπεζικής διαμεσολάβησης ;

 1. Υποβάλλεται αίτημα διαμεσολάβησης στην τράπεζα.
 2. Τα μέρη επιλέγουν, από κοινού, έναν ανεξάρτητο διαπιστευμένο διαμεσολαβητή.
 3. Η διαμεσολάβηση διεξάγεται σε χώρο που επιλέγουν, από κοινού, οι δύο πλευρές, σε συνεννόηση με τον διαμεσολαβητή.
 4. Η παρουσία δικηγόρων είναι υποχρεωτική και για τις δύο πλευρές.
 5. Η διάρκεια είναι συνήθως μία εργάσιμη μέρα δηλαδή οκτώ ώρες.
 6. Εάν επιτευχθεί συμφωνία, συντάσσεται Πρακτικό Επιτυχίας, το οποίο, με τη κατάθεσή του στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο, καθίσταται εκτελεστός τίτλος.

Γιατί να επιλέξω την τραπεζική διαμεσολάβηση;

 • Είναι μια γρήγορη διαδικασία, που ολοκληρώνεται σε μία μέρα, αντίθετα με τις μακροχρόνιες δικαστικές διαμάχες και τις αναποτελεσματικές εξωδικαστικές προσπάθειες!
 • Στοιχίζει λιγότερο από την προσφυγή στο δικαστήριο.
 • Μπορείτε να αποχωρήσετε από την διαδικασία, οποιοδήποτε στιγμή επιθυμείτε, χωρίς να πρέπει να αιτιολογήσετε για ποιον λόγο αποχωρείτε.
 • Μετά την επίτευξη της συμφωνίας δεν υπάρχουν νικητές και ηττημένοι, μόνον ικανοποιημένοι πελάτες που βρέθηκε μια λύση η οποία τους εξυπηρετεί όλους.