Συνέχιση αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων μέχρι και 31 Μαϊου 2020

19
May
2020
19.05.2020

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η ΚΥΑ με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 30340 «Επιβολή του μέτρου της εν μέρει προσωρινής αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 16.5.2020 έως και 31.5.2020.

Με την ΚΥΑ αποφασίστηκε η συνέχιση αναστολής από το Σάββατο, 16 Μαΐου 2020 έως και την Κυριακή, 31 Μαΐου 2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας: α) των δικών ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, β) των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, καθώς και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων, γ) των, κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης και της διενέργειας πλειστηριασμών. Στην αναστολή λειτουργίας προβλέπονται εξαιρέσεις.

Δείτε την ΚΥΑ εδώ