Ρύθμιση οφειλών για δανειολήπτες του πρώην ΟΕΚ

31
Jan
2018
31.01.2018

Τι προβλέπει η νέα υπουργική απόφαση

1. Διαγραφή του υπολοίπου της οφειλής για όσους δανειολήπτες έχουν συνολικό χρέος μικρότερο των 6.000€. Δηλαδή, οι δανειολήπτες για τους οποίους το συνολικό τους χρέος (άληκτο κεφάλαιο + ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο + τόκοι υπερημερίας) είναι μικρότερο των 6.000 ευρώ θεωρείται ότι έχουν αποπληρώσει το δάνειο τους. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Υπουργείου Εργασίας αυτή η ρύθμιση αφορά σε 35.000 δανειολήπτες.

2. Η νέα υπουργική απόφαση προβλέπει ότι στις περιπτώσεις των δανειοληπτών οι οποίοι έχουν καταβάλει ποσό χρημάτων που αντιστοιχεί ή υπερβαίνει το 60% του Τελικού Ποσού Δανείου που του αντιστοιχεί, το δάνειο θεωρείται ότι εξοφλήθηκε και καμία απαίτηση δεν υφίσταται έναντι του δανειολήπτη.

3. Διαγραφή τόκων κεφαλαίου-τόκων υπερημερίας

Α) Διαγράφονται οι τόκοι κεφαλαίου – τόκοι υπερημερίας για όλους τους δανειολήπτες.

Β) Οι τόκοι κεφαλαίου-τόκοι υπερημερίας που έχουν καταβληθεί από τους δανειολήπτες θα αφαιρεθούν από το αρχικό ποσό δανεισμού.

Γ) Οι κεφαλαιοποιημένοι τόκοι διαγράφονται και το δάνειο επανέρχεται στο αρχικό ποσό δανεισμού.

4. Εκπτώσεις στο ποσό χορήγησης

Α) Εφαρμόζεται έκπτωση 15% στο ποσό χορήγησης όλων ανεξαιρέτως των δανειοληπτών.

Β) Επίσης εφαρμόζεται επιπρόσθετη έκπτωση 10% στο ποσό που προκύπτει από την παραπάνω μείωση για τις ευάλωτες ομάδες (Τρίτεκνοι, συνταξιούχοι, περιπτώσεις χηρείας, μονογονεϊκές οικογένειες, ΑμΕΑ, σεισμόπληκτοι, πυρόπληκτοι). Δηλαδή, αυτές οι κατηγορίες οφειλετών θα έχουν συνολική έκπτωση έως και 25%.

Γ) Εφαρμόζεται επιπρόσθετη έκπτωση 20% στο ποσό  που προκύπτει από τη  μείωση του 15% για τους πολύτεκνους.

5. Επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής

Επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής  κατά  δέκα έτη. Η αύξηση του χρόνου αποπληρωμής, σε συνδυασμό με τις άλλες ρυθμίσεις, μειώνει σημαντικά την μηνιαία δόση με άμεση θετική συνέπεια στην καθημερινότητα του δανειολήπτη και στην δυνατότητα του να παρακολουθήσει την συμβατική του υποχρέωση. Έμμεση συνέπεια αποτελεί η μηνιαία αύξηση των εσόδων του Οργανισμού, από την αύξηση των ενήμερων οφειλετών.

6. Μέτρα για τους άνεργους και όσους έχουν αδυναμία πληρωμής

Οι άνεργοι οφειλέτες δύνανται με αίτηση τους να ζητούν από τον ΟΑΕΔ την εξαίρεση τους από την υποχρέωση καταβολής της μηνιαίας δόσης τμηματικά για 6 μήνες και συνολικά για 3 έτη , χωρίς καμία σε βάρος τους συνέπεια και χωρίς ο χρόνος εξαίρεσης να προσμετράται στο χρόνο εξόφλησης.

7. Μέτρα γρήγορης αποπληρωμής

Σε αυτά τα μέτρα εντάσσονται όλοι οι υπόχρεοι οφειλέτες που θα καταβάλουν μέρος της οφειλής τους όπως οι παρακάτω περιπτώσεις:

Α) Εφόσον οι οφειλέτες καταβάλουν το 60% του Τελικού Ποσού Δανείου, εντός  πέντε ετών, δικαιούνται μείωσης 40% στο τελικό ποσό του δανείου.

Β) Εφόσον καταβάλουν το 80% του Τελικού Ποσού Δανείου, εντός οχτώ ετών, δικαιούνται μείωσης 20% στο τελικό ποσό του δανείου.

Ως ημερομηνία έναρξης των παραπάνω χρόνων νοείται η ημερομηνία ορισμού της τελικής οφειλής από τον ΟΑΕΔ. Ο δικαιούχος μπορεί οποτεδήποτε να κάνει χρήση του δικαιώματος γρήγορης αποπληρωμής και των αντιστοίχων απομειώσεων.

8. Δανειολήπτες οι οποίοι έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 25.000 € και συνολικό χρέος έως 26.000 € μπορούν να καταβάλλουν έως το 10% του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Επίσης, για οικογενειακό εισόδημα έως 35.000 € και συνολικό χρέος μεγαλύτερο των 26.000 μπορούν να καταβάλουν έως το 10% του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

 

Διαβάστε εδώ το σχετικό δελτίο τύπου.