ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ & ΝΕΟΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

5
May
2020
5.05.2020

Παρατείνεται μέχρι 31 Ιουλίου 2020 η προστασία της πρώτης κατοικίας του Ν.4605/2019 σύμφωνα με νέα ΠΝΠ, ενώ αναμένεται από αρχές του 2021 να τεθεί σε ισχύ νέος πτωχευτικός κώδικας.

Πρόγραμμα γέφυρα

Μέχρι να ενεργοποιηθεί το νέο πτωχευτικό πλαίσιο αναμένεται να εφαρμοστεί πρόγραμμα κρατικής επιδότησης των δανείων με υποθήκη την πρώτη κατοικία. Θα αφορά αποκλειστικά και μόνο όσους πλήττονται από την πανδημία και παρέχουν ως εγγύηση την κύρια κατοικία τους για το δάνειο του συμπεριλαμβανόμενων των συνεπών δανειοληπτών. Η τελική πρόταση αναμένεται εντός του Ιουνίου. 

Νέος πτωχευτικός κώδικας

Οι βασικοί άξονες του νέου πτωχευτικού κώδικα που αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από αρχές του 2021 βάσει εξαγγελιών είναι οι κάτωθι:

Α) Εξωδικαστικός μηχανισμός  ρύθμισης οφειλών ευάλωτων ομάδων. Δεν θα προβλέπει προκαθορισμένο είδος της ρύθμισης ή το ύψος του πιθανού «κουρέματος» στο οποίο θα μπορεί να συναινέσουν οι τράπεζες ή άλλοι πιστωτές. Στην εξωδικαστική διευθέτηση ο οφειλέτης θα δικαιούται να ζητήσει απαλλαγή από τις οφειλές του και εξαίρεση της πρώτης κατοικίας του, πληρώνοντας το χρέος που τη βαρύνει.

Β) Δικαστική ρύθμιση. Ο οφειλέτης θα υποβάλλει αίτημα για εξαίρεση της πρώτης κατοικίας από την εκποίηση της υπόλοιπης ακίνητης περιουσίας. Η πρώτη κατοικία θα μεταβιβάζεται σε κρατικό φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων. Ο ιδιοκτήτης διατηρεί το δικαίωμα να μείνει στο ακίνητο με ενοίκιο για 12 χρόνια με καταβολή ενοικίου, ενώ αν είναι συνεπής μπορεί να κάνει αίτημα για επαναπόκτηση του ακινήτου μετά από 20 χρόνια. Η μίσθωση θα καταγγέλλεται αν ο πιστωτής δεν καταβάλει τρία μισθώματα και εντός ενός μηνός δεν μπορέσει να καλύψει την υπερημερία.  Για ορισμένες κατηγορίες προβλέπεται επιδότηση ενοικίου, ενώ την όλη διαχείριση αναλαμβάνει εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων.