Παρατείνεται έως τις 15 Μαΐου η αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων

27
Apr
2020
27.04.2020

Με την νέα ΚΥΑ διατηρείται η αναστολή των δικαστικών εργασιών, ως είχε προβλεφθεί με τις προηγούμενες κοινές υπουργικές αποφάσεις, ενώ διατηρούνται και οι σχετικές εξαιρέσεις.