Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το leasing

27
Mar
2020
27.03.2020

Τι είναι το leasing; 

Το leasing (χρηματοδοτική μίσθωση) είναι ένας σύγχρονος τρόπος χρηματοδότησης. 

Σε ποιους απευθύνεται; 

Απευθύνεται σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, ανεξαρτήτως νομικής μορφής. 

Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του; 

 • Έχει ελάχιστη διάρκεια 10 έτη. 
 • Τα μισθώματα είναι συνήθως κυμαινόμενα βάσει euribor. 
 • Κατά την λήξη της μίσθωσης, η κυριότητα περιέρχεται στον πελάτη έναντι προσυμφωνημένου τιμήματος. 
 • Όταν η σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης αφορά σε ακίνητο, τόσον η κύρια σύμβαση όσο και οι τροποποιητικές της συμβάσεις καταρτίζονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο και υποβάλλονται σε μεταγραφή στα βιβλία μεταγραφών της περιφέρειας του μισθίου ακινήτου Εάν η περιοχή είναι κτηματογραφημένη και λειτουργεί Κτηματολογικό Γραφείο, απαιτείται καταχώρηση της χρηματοδοτικής μίσθωσης στα οικεία κτηματολογικά φύλλα 

Τι  μπορεί να χρηματοδοτηθεί  μέσω leasing;

 • Επαγγελματικά ακίνητα
 • Εξοπλισμός επιχειρήσεων & επαγγελματιών 
 • Επαγγελματικά αυτοκίνητα
 • Επιβατηγά αυτοκίνητα

Ποια είναι η διαδικασία απόκτησης επαγγελματικού ακινήτου μέσω leasing;

 • O μισθωτής θα πρέπει να προσκομίσει τα έγγραφα στην εταιρεία leasing όπως το συμβόλαιο του ιδιοκτήτου, το τοπογραφικό, την άδεια οικοδομή. 
 • Η εταιρεία  θα συντάξει έκθεση ελέγχου και θα αποφασίσει εάν θα προβεί στην χρηματοδότηση. 
 • Αν εγκριθεί το leasing , η εταιρεία leasing αναλαμβάνει να κατασκευάσει ή να αγοράσει το συγκεκριμένο ακίνητο και να το εκμισθώσει στον ενδιαφερόμενο με προσυμφωνημένους όρους
 • Όταν λήξει η σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης, ο μισθωτής έχει δικαίωμα εξαγοράς του ακινήτου σε συμβολική τιμή που έχει προκαθοριστεί από το συμβόλαιο της μίσθωσης και συνήθως είναι πολύ μικρή 

 

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του leasing ακινήτου; 

 1. Δεν υπάρχει κόστος προσημείωσης
 2. Δεν επιβαρύνεται η πιστοληπτική εικόνα της επιχείρησης
 3. Τα μισθώματα ακινήτων απαλλάσσονται από ΦΠΑ
 4.  Απόκτηση ακινήτου κατά την λήξη της περιόδου μίσθωσης
 5. Ενώ με τον τραπεζικό δανεισμό  η τράπεζα συνήθως χορηγεί το 70-80% της αξίας του ακινήτου, η εταιρεία μίσθωσης χρηματοδοτεί το 100% της αξίας του. 
 6. Οι τοκοχρεολυτικές δόσεις που πληρώνει ο μισθωτής στην εταιρεία leasing θεωρούνται μισθώματα, δηλαδή λειτουργικές δαπάνες, και εκπίπτουν από τα έσοδα.