Ο  Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR)  χρειάζεται την προσοχή σας

3
Apr
2019
3.04.2019

Πως θα προετοιμάσω την επιχείρησή μου;

Το πρώτο και βασικό βήμα είναι η ενημέρωση για τις προβλέψεις του νέου Κανονισμού και η κατανόηση της συνολικής λογικής του, ώστε να είστε σε θέση να προσαρμόσετε αντίστοιχα τον καθημερινό τρόπο λειτουργίας της επιχείρησής σας και να είστε προετοιμασμένοι/ες σε περίπτωση ελέγχου. Ειδικότερα απαιτείται:

 • χαρτογράφηση της συνολικής δραστηριότητας της επιχείρησής σας και διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου ως προς την προστασία που προσφέρετε

 • τυποποιημένος τρόπος συλλογής προσωπικών δεδομένων των πελατών (παλιών και μελλοντικών) σας και λήψη της γραπτής συγκατάθεσής τους για την αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομένων τους

 • ενημέρωση των πελατών σας για την προστασία που τους παρέχετε ως προς τα προσωπικά τους δεδομένα και τα αντίστοιχα δικαιώματά τους

 • κατάρτιση ή/και τροποποίηση των συμβάσεών σας με το προσωπικό της επιχείρησής σας, ώστε να υπάρχει αντίστοιχη δέσμευσή τους για την τήρηση του Γενικού Κανονισμού

 • επανεξέταση των όρων αποστολής ενημερωτικού και διαφημιστικού υλικού από την επιχείρησή σας

 • συνολική θωράκιση των φυσικών και ηλεκτρονικών αρχείων και συστημάτων σας από πιθανές παραβιάσεις

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε

Το γραφείο μας είναι σε θέση να σας συνδράμει στα νέα αυτά καθήκοντα παρέχοντας:

 • συνολική ενημέρωση και εκπαίδευση πάνω στο νέο Γενικό Κανονισμό και διαρκής συμβουλευτική με σκοπό την προσαρμογή σας στη νέα νομοθεσία

 • δυνατότητα χαρτογράφησης της δραστηριότητάς σας και διενέργεια της εκτίμησης αντικτύπου από την επεξεργασία προσωπικών δεδοομένων

 • σύνταξη όλων των απαραίτητων νομικών κειμένων προς ενημέρωση και προστασία των πελατών σας (πχ Όροι Χρήσης ιστότοπου και Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της επιχείρησης)

 • σύνταξη όλων των απαραίτητων υποδειγμάτων συλλογής προσωπικών δεδομένων και συγκαταθέσεων, ώστε να τα χρησιμοποιείτε με τους υπάρχοντες και μελλοντικούς σας πελάτες

 • σύνταξη, ή/και τροποποίηση ή/και έλεγχος των συμβάσεων με προσωπικό και λοιπούς συνεργάτες, σε συμφωνία με το νέο Γενικό Κανονισμό