Ο Αναθεωρημένος Κώδικας Δεοντολογίας των Τραπεζών

6
Sep
2016
6.09.2016

Σε ισχύ βρίσκεται ήδη από τις αρχές Αυγούστου ο Αναθεωρημένος Κώδικας Δεοντολογίας των Τραπεζών, ο οποίος τροποποιεί το ισχύον πλαίσιο κανόνων και πρακτικών που δεσμεύουν τις τράπεζες στην προσπάθεια ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Προβλέπονται πέντε στάδια επικοινωνίας με τον οφειλέτη, υπογραμμίζεται η υποχρέωση σύστασης επιτροπής ενστάσεων από την πλευρά των τραπεζών, ενώ παράλληλα περιγράφονται αναλυτικά οι δυνατές λύσεις για τους συνεργάσιμους δανειολήπτες αλλά και οι επιπτώσεις για όσους χαρακτηρίζονται ως μη συνεργάσιμοι.

Δείτε περισσότερα εδώ: www.hba.gr