Η κλήση σας καταγράφεται!

28
Jan
2020
28.01.2020

Πολύ συχνά δέχεστε τηλεφωνικές κλήσεις από εταιρείες και ενημερώνεστε ότι η κλήση καταγράφεται. Πότε όμως η καταγραφή είναι νόμιμη και πότε όχι;

Η καταγραφή της κλήσης είναι νόμιμη όταν γίνεται κατά τη διάρκεια νόμιμης επαγγελματικής πρακτικής, με σκοπό να υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία μιας εμπορικής συναλλαγής. Επίσης, είναι νόμιμη όταν αφορά μια επικοινωνία επαγγελματικού χαρακτήρα, με την προϋπόθεση ότι και τα δυο μέρη, έχουν αρχικά ενημερωθεί για ποιον σκοπό γίνεται η καταγραφή της κλήσης, και κατόπιν δίνουν την συγκατάθεσή τους.

Πριν από την έναρξη της τηλεφωνικής συνομιλίας, ο υπεύθυνος επεξεργασίας της κλήσης πρέπει απαραίτητα να σας ενημερώνει για τα εξής:

α. την ταυτότητά του και την ταυτότητα του τυχόν εκπροσώπου του

β. τον σκοπό της επεξεργασίας των δεδομένων της κλήσης

γ. τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών αυτών των δεδομένων

δ. την ύπαρξη του δικαιώματος πρόσβασης

Προσοχή! Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έχει κρίνει ότι αν κάποιος σας πει ότι η «η κλήση σας καταγράφεται για την ασφάλειά σας» ο σκοπός που καταγράφεται η κλήση δεν είναι σαφής και δικαιούστε να ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες.

Η καταγραφή δεν είναι νόμιμη όταν η κλήση γίνεται για να προωθήσουν προϊόντα ή/και υπηρεσίες. Μόνο στην περίπτωση όπου, κατά τη διάρκεια της κλήσης, αποδεχτείτε την προσφορά, οπότε, σε αυτήν την περίπτωση, η καταγραφή της συνομιλίας μπορεί να ενεργοποιηθεί εκείνη τη στιγμή της συνομιλίας.

Αν παρά την άρνησή σας, η τηλεφωνική διαφημιστική κλήση σας καταγραφεί, μπορείτε να κάνετε αίτηση προς την συγκεκριμένη επιχείρηση και να ζητήσετε πρόσβαση στο καταγεγραμμένο υλικό της κλήσης και να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού για να ζητήσετε την επιβολή προστίμου. Κατόπιν, μπορείτε να καταγγείλετε το περιστατικό στο Συνήγορο του Καταναλωτή και στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ή ακόμη να καταθέσετε αγωγή χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης.