Επιβολή διοικητικών κυρώσεων για μη αδειοδοτημένη δημόσια εκτέλεση μουσικής μόνο από κρατικά όργανα

6
Sep
2016
6.09.2016

Μετά την υπ΄ αριθμόν 293/2015 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης που ακολούθησε, ορίζεται πλέον ρητά πως μόνο τα αρμόδια κρατικά όργανα μπορούν να διαπιστώσουν παραβάσεις ως προς τη μη αδειοδοτημένη εκτέλεση μουσικής και όχι απλοί ιδιώτες, όπως οι Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης. Όπως διατυπώνεται και στο κείμενο της προαναφερθείσας γνωμοδότησης: “Η καταγγελία των οργάνων των ΟΣΔ σχετικά με διαπίστωση της προσβολής ή μη των δικαιωμάτων των πνευματικών δημιουργών που εκπροσωπούν, σύμφωνα με τον ν. 2121/1993, κατά την λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, εκτιμάται και αξιολογείται από την αρμόδια αρχή ως απλό πραγματικό στοιχείο, το περιεχόμενο του οποίου χρήζει απόδειξης και επιδέχεται ανταπόδειξη”.

Δείτε περισσότερα στο www.nks.gr