Εισφορές μηνός Φεβρουαρίου 2020 για ελεύθερους επαγγελματίες. Προθεσμία μέχρι τις 10 Απριλίου για έκπτωση 25%

9
Apr
2020
9.04.2020

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοτελώς απασχολούμενοι μπορούν να καταβάλλουν τις εισφορές τους επιλέγοντας ανάμεσα στις 3 εναλλακτικές: 

α. Την πληρωμή της εισφοράς που αντιστοιχεί στην ασφαλιστική τους κατηγορία

β. Την πληρωμή της εισφοράς Φεβρουαρίου 2020 μειωμένης κατά 25% εφόσον έχουν εξοφλήσει ή εξοφλήσουν μέχρι 10/4 την εισφορά του Ιανουαρίου 2020. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει εξοφληθεί η εισφορά του Ιανουαρίου 2020 (ακόμη και αν πληρωθεί στις 10 Απριλίου μαζί με την εισφορά του Φεβρουαρίου)

γ. Την πληρωμή της εισφοράς σε τέσσερις (4) μηνιαίες δόσεις χωρίς προσαυξήσεις, με καταβολή της 1ης δόσης έως 30/9/2020 εφόσον εμπίπτουν στους πληττόμενους κλάδους