Δημιουργία, προστασία και αξιοποίηση του βιομηχανικού σχεδίου

12
Jan
2018
12.01.2018

Προστατεύοντας το αυθεντικό design κερδίζουμε όλοι. Ο δικαιούχος ενός κατοχυρωμένου design, γιατί έχει το αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης του προϊόντος του. Ο επιχειρηματίας που επιλέγει να κατασκευάσει ή να προωθήσει προϊόντα μοναδικού design, γιατί ο μοναδικός σχεδιασμός προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και προστιθέμενη αξία. Ο καταναλωτής που επιλέγει προϊόντα αυθεντικού design, γιατί προστατεύει την υγεία του, το περιβάλλον και βοηθάει στην ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας.

Για τη δημιουργία, προστασία και αξιοποίηση του βιομηχανικού σχεδίου, ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) και το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) δημιούργησαν ένα ενημερωτικό σποτ για τη σημασία της δημιουργίας, κατοχύρωσης και επιλογής αυθεντικού design.

Δείτε το video