Δικαίωμα στη λήθη και ιατρική αμέλεια

8
Feb
2019
8.02.2019

Σε μία απόφαση ορόσημο για την εφαρμογή του δικαιώματος στη λήθη σε περιπτώσεις ιατρικής αμέλειας, μια Ολλανδή χειρουργός, η οποία είχε τιμωρηθεί πειθαρχικά για ιατρική αμέλεια, δικαιώθηκε  από δικαστήριο, πετυχαίνοντας την διαγραφή των αποτελεσμάτων αναζήτησης που την αφορούσαν στη Google.

Σύμφωνα με τη Guardian, πρόκειται για την πρώτη δικαστική απόφαση που αφορά στην άσκηση του δικαιώματος στη λήθη σε περίπτωση ιατρικής αμέλειας.

Όπως αναφέρεται στο ιστορικό της υπόθεσης, η εγγραφή της χειρουργού στο μητρώο των επαγγελματιών υγείας είχε αρχικώς ανασταλεί, έπειτα από απόφαση πειθαρχικής επιτροπής, εξαιτίας της πλημμελούς μετεγχειρητικής φροντίδας ενός ασθενούς.

Μετά από έφεσή της, η ποινή της μετατράπηκε, επιτρέποντας στη χειρουργό  να συνεχίσει να ασκεί το επάγγελμά της.

Ωστόσο, τα πρώτα αποτελέσματα που εμφανίζονταν μετά την εισαγωγή του ονόματος της χειρουργού στη μηχανή αναζήτησης της Google, συνέχισαν να είναι σύνδεσμοι σε έναν ιστότοπο που περιείχε μια ανεπίσημη μαύρη λίστα, η οποία θεωρήθηκε ότι ανήκε σε “ψηφιακή διαπόμπευση” (digital pillory).

Η Google και η Αρχή Προστασίας Δεδομένων της Ολλανδίας (Autoriteit Persoonsgegevens), απέρριψαν αρχικά τα αιτήματα της χειρουργού για διαγραφή των συνδέσμων, υποστηρίζοντας ότι ο γιατρός ήταν ακόμα υπό επιτήρηση και οι πληροφορίες παρέμειναν σχετικές.

Εν συνεχεία ωστόσο, δικαστήριο του Άμστερνταμ αναγνωρισε ότι η χειρουργός είχε συμφέρον να μην εμφανίζεται, κάθε φορά που κάποιος εισάγει το πλήρες όνομά της στη μηχανή αναζήτησης της Google, η αναφορά του ονόματός της στη «μαύρη λίστα των γιατρών». Σύμφωνα με το δικαστήριο, αυτή πτυχή έχει μεγαλύτερη βαρύτητα από το ενδιαφέρον του κοινού για την εύρεση αυτών των πληροφοριών κατ’ αυτόν τον τρόπο.

Το δικαστήριο έκρινε ότι ενώ οι πληροφορίες στην ιστοσελίδα σχετικά με την χειρουργό σε σχέση με το 2014 ήταν σωστές, ο υποτιμητικός τίτλος της ιστοσελίδας (μαύρη λίστα) υπονοούσε ότι ήταν ανίκανη να ασκεί το επάγγελμα, κάτι το οποίο δεν υποστηρίχθηκε από τα ευρήματα της πειθαρχικής επιτροπής.

Το δικαστήριο απέρριψε επίσης το επιχείρημα της Google ότι οι περισσότεροι άνθρωποι θα δυσκολευτούν να βρουν τις σχετικές πληροφορίες στο μητρώο του ιατρικού συμβουλίου, όπου τα αρχεία είναι δημόσια.

Ο δικηγόρος της χειρουργού δήλωσε ότι η απόφαση ήταν πρωτοποριακή ως προς το να διαφαλιστεί ότι “οι γιατροί δεν θα κρίνονται πλέον από την Google για την ικανότητά τους να ασκούν το επάγγελμά τους|.

Από την έκδοση της απόφασης και μετά, ο ίδιος δικηγόρος δήλωσε ότι έχει ζητήσει την κατάργηση των στοιχείων 15 γιατρών από τη “μαύρη λίστα”, με όλες τις περιπτώσεις να αφορούν ήσσονος σημασίας πειθαρχικές ενέργειες, οι μισές εκ των οποίων δεν είχαν γίνει δεκτές.

“Η πειθαρχική επιτροπή δεν έχει σκοπό να τιμωρήσει, αλλά να διορθώσει το λάθος του γιατρού ώστε να μπορέσει να κάνει την δουλειά του την επόμενη φορά”, δήλωσε σχετικά ο δικηγόρος Willem Van Lynden.

πηγή