Διατάξεις για την Παραγωγή Τελικών Προϊόντων Φαρμακευτικής Κάνναβης

7
Mar
2018
7.03.2018

Νόμο του κράτος αποτελεί το νομοσχέδιο για την φαρμακευτική κάνναβη το οποίο αφορά στο ζητήματα της καλλιέργειάς της τόσο από νομικά όσο και από φυσικά πρόσωπα.

Στόχευση του νομοθετήματος είναι η θεσμοθέτηση της πρόσβασης των ασθενών σε προϊόντα φαρμακευτικής κάνναβης και για το λόγο αυτό προβλέπεται η ίδρυση μονάδων για την καλλιέργεια, επεξεργασία και μεταποίηση της φαρμακευτικής κάνναβης. Ωστόσο, όσον αφορά τις προϋποθέσεις λειτουργίας τέτοιων μονάδων, προβλέπεται κοινή απόφαση, των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δικαιοσύνης, Υγείας και Αγροτικής Ανάπτυξης, η οποία αναμένεται να «ξεκαθαρίσει το τοπίο» σε τομείς όπως: τη χορήγηση της έγκρισης και την υποβολή επιπλέον δικαιολογητικών, το ύψος παραβόλου, τις προδιαγραφές φύλαξης και ασφάλειας των περιοχών καλλιέργειας, των σηµείων αποθήκευσης και των µεταποιητικών µονάδων, τις διαδικασίες µεταφοράς και το χρονικό όριο φύλαξης και αποθήκευσης που δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 5 έτη.

Ακόμη, με το νέο νόμο:

  • νομικά και φυσικά πρόσωπα από 21 ετών θα μπορούν να καλλιεργούν ποικιλίες κάνναβης για την επεξεργασία των πρώτων υλών για την παραγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης στην Ελλάδα, επενδύοντας για την εξασφάλιση χώρου και τη δημιουργία εγκαταστάσεων καλλιέργειας και μεταποίησης.
  • δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, οι οποίες θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της οικονομίας
  • ύπαρξη οικονομικών οφελών για το κράτος από τις εξαγωγές τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης και τη φορολογία των οικονομικών δραστηριοτήτων του κλάδου, δεδομένου και ότι η παγκόσμια αγορά για την καλλιέργεια και μεταποίηση της ιατρικής κάνναβης βρίσκεται στα αρχικά στάδια ανάπτυξης και κατά συνέπεια η προσφορά υστερεί σημαντικά της παγκόσμιας ζήτησης.

Τέλος, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης εκτιμά ότι από την ανάπτυξη του συγκεκριμένου κλάδου θα υπάρξει και δημοσιονομικό όφελος το οποίο εκτιμάται στο 1,5 δις ευρώ. Ενώ το υπουργείο Οικονομίας εκτιμά ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από επενδυτές για τον συγκεκριμένο χώρο λόγω των θετικών ιδιαιτεροτήτων της Ελλάδας.

πηγή: www.vouliwatch.gr