Απόφαση – «ανάσα» για 70.000 Έλληνες δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο

6
Nov
2017
6.11.2017

Αποκλείστηκε η περίπτωση να υπάρξει οριζόντια νομοθετική ρύθμιση για τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο. Ωστόσο, οι 70.000 Έλληνες δανειολήπτες που έχουν λάβει δάνεια με ρήτρα chf θα πάρουν ανάσα, καθώς τη λύση θα δώσουν τα δικαστήρια. Και μάλιστα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι το πρόβλημα δεν είναι ελληνικό, αλλά πανευρωπαϊκό. Υπολογίζεται ότι 5 εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ έχουν συνάψει τα προηγούμενα χρόνια συμβάσεις δανείων με ρήτρα ελβετικό φράγκο.

Πριν από λίγες ημέρες το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) εξέδωσε την υπ’ αριθ. C-186 απόφαση ύστερα από ερώτημα του Εφετείου Ρουμανίας σχετικά με δάνεια σε ελβετικό φράγκο.

Το ΔΕΕ έκρινε οριστικά ότι δάνεια όπως αυτά που συνήφθησαν στην Ελλάδα και περιλαμβάνουν όρο αποπληρωμής σε εθνικό νόμισμα αποτελούν συμβάσεις δανείου με ρήτρα ξένου νομίσματος και δεν πρέπει να εξομοιώνονται προς τις συμβάσεις δανείου σε ξένο νόμισμα. Δηλαδή ο δανειολήπτης πήρε ευρώ στα χέρια του και πληρώνει τις δόσεις του σε ευρώ.

Χθες το Πολυμελές Πρωτοδικείο της Αθήνας εξέδωσε δύο νέες αποφάσεις, τις 799 και 800 του 2017, επί συλλογικών αγωγών 1.200 δανειοληπτών.

Οι αποφάσεις, που δεν έχουν ακόμα καθαρογραφεί, αν και είναι πρωτόδικες έρχονται να δώσουν ελπίδα στους 70.000 έλληνες δανειολήπτες, ότι τελικά θα αποπληρώσουν τα δάνειά τους με βάση την ισοτιμία που ίσχυε όταν εκταμιεύτηκαν και όχι την τρέχουσα.

Σύμφωνα με δικαστικές πηγές, στις αποφάσεις σημειώνεται ότι τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο προσομοιάζουν με επενδυτικό προϊόν και ότι οι τράπεζες θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουν τόσο το κεφάλαιο όσο και τις δόσεις των δανείων με βάση την ισοτιμία εκταμίευσης.

Τα δάνεια, συνολικού ύψους 7 δισ. ευρώ, εκταμιεύτηκαν την περίοδο 2007-2008 όταν η ισοτιμία ήταν στο 1 ευρώ = 1,65 με 1,55 ελβετικά φράγκα. Σήμερα η ισοτιμία διαμορφώνεται στο 1,165 καθώς το ελβετικό έχει ενισχυθεί σημαντικά έναντι του ευρώ.

Αντίστοιχα, η επιβάρυνση στο άληκτο κεφάλαιο των δανειοληπτών είναι της τάξης του 40%. Δηλαδή το υπόλοιπο του δανείου, παρότι γίνονται καταβολές, αυξάνεται αντί να μειώνεται.

Καλά πληροφορημένες πηγές επισημαίνουν ότι δεν μπορεί να υπάρξει οριζόντια νομοθετική ρύθμιση για τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο, καθώς λόγω των νέων λογιστικών προτύπων που θα ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου 2018, οι τράπεζες θα πρέπει να αποσβέσουν την όποια ζημία -αν υποχρεωθούν να «κουρέψουν» τα δάνεια σε διάστημα 5ετίας.

Έτσι, συνεχίζουν οι ίδιοι κύκλοι, η λύση θα δοθεί από τα δικαστήρια και επισημαίνουν ότι οι τράπεζες ακολουθούν πιο ευέλικτη πολιτική απέναντι στους δανειολήπτες ελβετικού φράγκου και ρυθμίζουν τα δάνεια στη λογική του split and freeze.

Το δάνειο σπάει στα δύο και το ένα τμήμα εξυπηρετείται κανονικά, ενώ το άλλο παγώνει. Με την προϋπόθεση ότι ο δανειολήπτης θα είναι συνεπής στην εξυπηρέτηση του δανείου, στη λήξη θα διαγραφεί όλο ή μεγάλο τμήμα του παγωμένου δανείου. Κατά κάποιο τρόπο δηλαδή εφαρμόζουν κούρεμα ανάλογο με την αύξηση του άληκτου κεφαλαίου του δανείου λόγω της αλλαγής της ισοτιμίας.

Να σημειωθεί ότι και η απόφαση 334/2016 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου της Αθήνας, που εκδόθηκε ύστερα από συλλογική αγωγή, όριζε: Η πληρωμή δόσεων να γίνεται με βάση την ισοτιμία που ίσχυε κατά την εκταμίευση του δανείου. Η τράπεζα δεν μπορεί να καταγγείλει τα δάνεια εάν οι δανειολήπτες καταβάλλουν τα ποσά των τοκοχρεολυτικών δόσεων σε ελβετικό φράγκο με βάση την ισοτιμία που ίσχυε κατά την εκταμίευση του δανείου.

Μερική ή ολική αποπληρωμή του δανείου σε ελβετικά φράγκα μπορεί να γίνει με βάση την ισοτιμία εκταμίευσης. Και επιπλέον η τράπεζα πρέπει να προχωρήσει στον συνυπολογισμό όλων των χρεώσεων, δηλαδή των τόκων δόσεων αλλά και καταβολών εκ μέρους των δανειοληπτών, με βάση την ισοτιμία ευρώ ελβετικού κατά τον χρόνο εκταμίευσης κάθε δανείου.

 

Πηγή: mononews.gr