Διαμεσολάβηση – Διαπραγματεύσεις

Η διαμεσολάβηση αποτελεί μία διαδικασία γρήγορη, οικονομική, εχέμυθη και ευέλικτη, που αφήνει τα μέρη να προσεγγίσουν διαφορετικούς τρόπους για την επίλυση των διαφορών τους, αλλά και να προχωρήσουν σε περαιτέρω εποικοδομητικές και ωφέλιμες συνεργασίες.

Η τέχνη των διαπραγματεύσεων συνιστά κυρίαρχο στοιχείο στη διαδικασία της διαμεσολάβησης, καθώς και σε οποιαδήποτε επικοινωνία και προσπάθεια αντίθετων μερών για επίτευξη εξώδικης συμφωνίας.

Το καταρτισμένο και πιστοποιημένο προσωπικό του γραφείου μας μπορεί να σας προσφέρει υπηρεσίες:

α) Διαμεσολαβητή: εάν επιθυμείτε να διευκολύνουμε εσάς και το άλλο μέρος στην εξεύρεση κοινά αποδεκτής λύσης.

β) Νομικού παραστάτη: εάν πρόκειται να υπαχθείτε σε διαδικασία διαμεσολάβησης και αναζητάτε κάποιον να σας εκπροσωπήσει εκεί.

γ) Διαπραγματεύσεων: για το χειρισμό μιας υπόθεσης με σκοπό την επίτευξη μίας συμφέρουσας για εσάς εξώδικης συμφωνίας.