Δίκαιο σημάτων: υπόθεση Christian Louboutin

19
Jul
2018
19.07.2018

Ως γνωστόν η εταιρία Christian Louboutin σχεδιάζει και παράγει ψηλοτάκουνα υποδήματα με χαρακτηριστική κόκκινη σόλα. Στα τέλη του 2009 υπέβαλε αίτηση κατοχύρωσης του κόκκινου χρώματος που επιθέτει στις σόλες των παπουτσιών της ως σήματος (Μπενελούξ) για την κλάση 25 (υποδήματα μη ορθοπεδικά). Σύμφωνα με την περιγραφεί της αιτούσας, το σήμα συνίστατο σε συγκεκριμένη απόχρωση κόκκινου χρώματος (Pantone 18 – 1663TP) τοποθετημένη στον πάτο ψηλοτάκουνων υποδημάτων. Την περιγραφή συνόδευε περίγραμμα υποδήματος, όπου επισημαίνετο η θέση του προς καταχώριση σήματος (κόκκινου χρώματος).

Σε δικαστική διαμάχη που ακολούθησε μεταξύ της Louboutin και ανταγωνιστικής εταιρίας που προωθούσε στην αγορά υποδήματα με κόκκινη σόλα, η εναγόμενη για αθέμιτη απομίμηση εταιρία ισχυρίστηκε ότι το χρώμα της σόλας ενός υποδήματος δεν δύναται να κατοχυρωθεί ως σήμα, διότι προσκρούει στον λόγο απαραδέκτου του άρθρου 3 Οδηγίας 2008/95, ήτοι αποτελείται αποκλειστικά από το σχήμα του προς διάκριση προϊόντος. Η υπόθεση έφτασε στο ΔΕΕ.

Σύμφωνα με το Δικαστήριο σχήμα του προϊόντος είναι το σύνολο γραμμών ή περιγραμμάτων που το οριοθετεί στον χώρο. Καταρχήν, λοιπόν, στην έννοια του σχήματος περιλαμβάνονται μόνο τρισδιάστατα χαρακτηριστικά (περίγραμμα, διαστάσεις, όγκος) και όχι δισδιάστατα, όπως είναι το χρώμα.

Ειδικά στην περίπτωση που το σχήμα του προϊόντος διαδραματίζει ρόλο στη χωρική οριοθέτηση του χρώματος, όπως εν προκειμένω, θα πρέπει να διερευνάται εάν το σχήμα αποτελεί το ίδιο μέρος του σήματος ή αν απλά χρησιμεύει για να καταδείξει το σημείο πάνω στο προϊόν, όπου τοποθετείται το σήμα. Στην τελευταία περίπτωση, λόγος απαραδέκτου από το άρθρο 3 της Οδηγίας 2008/95 δεν συντρέχει.

Εν ολίγοις, η Christian Louboutin κρίθηκε αποκλειστικός δικαιούχος της κόκκινης σόλας στις γόβες.

Διαβάστε την απόφαση του ΔΕΕ, εδώ.

Πηγή