Ανοίγουν τα υποθηκοφυλακεία στις 27 Απριλίου

21
Apr
2020
21.04.2020

Επίσης, ανοίγουν τα Ειρηνοδικεία και τα Πρωτοδικεία για συγκεκριμένες διαδικασίες, όπως για παράδειγμα, εκείνες των «συναινετικών προσημειώσεων».